ที่ บริการ ราคาต่อ 1000 หน่วย ขั้นต่ำ สูงสุด รายละเอียดงาน
👍เฟสบุ๊ค - ถูกใจแฟนเพจ (คนไทย)
2 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ถูกใจเพจคนไทย 750.00 1000 5000
👍เฟสบุ๊ค - ถูกใจแฟนเพจ (ต่างชาติ)
3 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ถูกใจเพจต่างชาติ 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 350.00 500 1000000
50 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ถูกใจเพจต่างชาติ 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 490.00 100 100000
4 (Bull Exclusive) 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ถูกใจเพจต่างชาติ 〚 เซิฟเวอร์ 3 〛 550.00 250 70000
97 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ถูกใจเพจต่างชาติ 〚 เซิฟเวอร์ 4 〛 450.00 100 10000
👍เฟสบุ๊ค - เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว (ต่างชาติ)
5 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว ต่างชาติ 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 300.00 100 3000
71 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว ต่างชาติ 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 260.00 50 100
👍เฟสบุ๊ค - ติดตามเพจ (ต่างชาติ)
49 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มติดตามแฟนเพจ ต่างชาติ (ไม่มีถูกใจ) 300.00 100 300000
👍เฟสบุ๊ค - เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว (คนไทย)
6 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มติดตามเฟสส่วนตัว คนไทย 3,000.00 50 500
👍เฟสบุ๊ค - ไลค์โพส (ต่างชาติ)
86 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] 👑 ไลค์โพส (ต่างชาติ) ★ มีประกันงาน〚 เซิฟเวอร์ พิเศษ 〛 250.00 100 10000
7 👍🏼 [เฟสบุ๊ค ] ไลค์โพส (ต่างชาติ) ★ ไม่มีประกันงาน〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 179.00 50 20000
8 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ไลค์โพส (ต่างชาติ) ★ มีประกัน〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 220.00 50 5000
72 👍🏼🔥🔥[เฟสบุ๊ค ] ไลค์โพส (ต่างชาติ) ★ มีประกัน〚 เซิฟเวอร์ 3 〛 300.00 50 50000
79 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ไลค์โพส (ต่างชาติ) ★ มีประกันนาน〚 เซิฟเวอร์ 5 〛 1,500.00 100 1000
👍เฟสบุ๊ค - กดอีโมจิโพส (ต่างชาติ)
60 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] กดหัวใจ (ต่างชาติ) ★ ไม่มีประกันงาน 200.00 50 20000
61 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] กดโกรธ (ต่างชาติ) ★ ไม่มีประกันงาน 200.00 50 20000
62 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] กดแคร์ (ต่างชาติ) ★ ไม่มีประกันงาน 200.00 50 20000
63 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] กดเศร้า (ต่างชาติ) ★ ไม่มีประกันงาน 200.00 50 20000
64 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] กดว้าว (ต่างชาติ) ★ ไม่มีประกันงาน 200.00 50 5000
65 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] กดหัวเราะ (ต่างชาติ) ★ ไม่มีประกันงาน 200.00 50 20000
👍เฟสบุ๊ค - ไลค์โพส (คนไทย)
9 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ไลค์โพส (คนไทย) ★ มีประกันงาน 3,000.00 30 1500
👍เฟสบุ๊ค - ไลค์คอมเมนต์ (ต่างชาติ)
98 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] ไลค์คอมเมนต์ (ต่างชาติ) 500.00 50 35000
👍เฟสบุ๊ค - เพิ่มวิววิดีโอ
10 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มวิววิดีโอ ความสนใจ 3 วินาที 100.00 500 1000000
12 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มวิววิดีโอ ความสนใจ 40 วินาที 120.00 500 100000000
👍เฟสบุ๊ค - เพิ่มยอดชมไลฟ์สด
16 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มดวงตา 30 นาที 1,500.00 50 5000
94 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มดวงตา 30 นาที เกรดประหยัด 1,111.00 100 2000
17 👍🏼[เฟสบุ๊ค] เพิ่มดวงตา 60 นาที 2,400.00 50 5000
95 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มดวงตา 60 นาที เกรดประหยัด 2,111.00 100 2000
18 👍🏼[เฟสบุ๊ค] เพิ่มดวงตา 90 นาที 3,300.00 50 5000
96 👍🏼[เฟสบุ๊ค ] เพิ่มดวงตา 90 นาที เกรดประหยัด 3,111.00 100 2000
20 👍🏼[เฟสบุ๊ค] เพิ่มดวงตา 120 นาที 4,200.00 50 5000
21 👍🏼[เฟสบุ๊ค] เพิ่มดวงตา 150 นาที 5,100.00 50 5000
19 👍🏼[เฟสบุ๊ค] เพิ่มดวงตา 180 นาที 6,000.00 50 5000
👍เฟสบุ๊ค - รีวิวเพจ/คอมเมนท์โพส
13 👍🏼[เฟสบุ๊ค] คอมเม้นโพส / รูป ★ ไม่มีประกันงาน 10,000.00 5 50
14 👍🏼[เฟสบุ๊ค] รีวิวเพจ ★ ไม่มีประกันงาน 10,000.00 5 50
👍เฟสบุ๊ค - แชร์โพส
73 👍🏼[เฟสบุ๊ค] แชร์โพส ★ ไม่มีประกันงาน〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 450.00 30 100000
74 👍🏼[เฟสบุ๊ค] แชร์โพส ★ มีประกันงาน〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 650.00 25 5000000
============================
36 คั่นหน้า ห้ามสั่ง 9,999,999.00 1 1
💗อินสตาร์แกรม (IG) - เพิ่มติดตาม (ต่างชาติ)
15 💗[ไอจี] เพิ่มติดตาม (ต่างชาติ) 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 200.00 50 50000
55 💗[ไอจี] เพิ่มติดตาม (ต่างชาติ) 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛คุณภาพสูง 450.00 100 50000
57 💗[ไอจี] เพิ่มติดตาม (ต่างชาติ)〚 เซิฟเวอร์ 3 〛ประกันนาน 🎁 320.00 100 10000
56 💗[ไอจี] เพิ่มติดตาม (ต่างชาติ) 〚 เซิฟเวอร์ 4 〛คุณภาพสูง ประกัน 1 ปี 550.00 100 50000
💗อินสตาร์แกรม (IG) - เพิ่มติดตาม (คนไทย)
22 💗[ไอจี] เพิ่มติดตาม คนไทย 3,000.00 40 1000
💗อินสตาร์แกรม (IG) - เพิ่มวิว
66 💗[ไอจี] เพิ่มวิว เซิฟเวอร์ 1 70.00 20 1000000
67 💗[ไอจี] เพิ่มวิว เซิฟเวอร์ 2 90.00 100 1000000
💗อินสตาร์แกรม (IG) - เพิ่มไลค์ ระบุโพส (ต่างชาติ)
68 💗[ไอจี] ไลค์รูป (ต่างชาติ) เซิฟเวอร์ 1 90.00 50 10000
69 💗[ไอจี] ไลค์รูป (ต่างชาติ) เซิฟเวอร์ 2 ★ มีประกัน 110.00 50 10000
89 💗[ไอจี] ไลค์โพส (ต่างชาติ) เซิฟเวอร์ 3 ★ มีประกัน 120.00 10 5000
💗 อินสตาร์แกรม (IG) - เพิ่มไลค์ ระบุโพส (คนไทย)
70 💗[ไอจี] ไลค์โพส (คนไทย) ★ มีประกัน 3,000.00 30 1000
💗อินสตาร์แกรม (IG) - ออโต้ไลค์รูป (IG)
34 💗[ไอจี] ออโต้ไลค์รูป (ต่างชาติ) 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛★ ไม่มีประกันงาน 100.00 50 10000
35 💗[ไอจี] ออโต้ไลค์รูป (ต่างชาติ) 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 120.00 10 75000
💗อินสตาร์แกรม (IG) - เพิ่มวิว Story
75 💗[ไอจี] เพิ่มวิวสตอรี่〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 80.00 50 10000
76 💗[ไอจี] เพิ่มวิวสตอรี่〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 90.00 100 10000
💗 อินสตาร์แกรม (IG) - Reel
102 💗[Reel] เพิ่มวิวคนดู 80.00 100 1000000
103 💗[Reel] กดหัวใจ 150.00 10 50000
============================
38 คั่นหน้า ห้ามสั่ง 9,999,999.00 1 1
🎬ยูทูป (YouTube) - เพิ่มวิว VDO คลิป
25 🎬[ยูทูป] เพิ่มวิว 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛★ ไม่มีประกันงาน 90.00 500 1000000
58 🎬[ยูทูป] เพิ่มวิว 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛คุณภาพ 120.00 100 100000
26 🎬[ยูทูป] เพิ่มวิว 〚 เซิฟเวอร์ 3 〛ประกันนาน 150.00 1000 1000000
🎬ยูทูป (YouTube) - เพิ่มระยะเวลารับชม
59 🎬[ยูทูป] เพิ่มชั่วโมง เหมา 4000 ชั่วโมง〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 1,250.00 4000 4000
🎬ยูทูป (YouTube) - เพิ่มไลค์
77 🎬[ยูทูป] เพิ่มไลค์ VDO 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛 300.00 100 150000
78 🎬[ยูทูป] เพิ่มไลค์ VDO 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 850.00 100 10000
🎬ยูทูป (YouTube) - เพิ่มผู้ติดตาม (ซับ)
24 🎬[ยูทูป] เพิ่มติดตาม ซับ 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 1,600.00 5 1500
99 🎬[ยูทูป] เพิ่มติดตาม ซับ 〚 เซิฟเวอร์ 4 〛 1,200.00 50 1000
============================
37 คั่นหน้า ห้ามสั่ง 9,999,999.00 1 1
🎭ติ๊กต๊อก (TikTok) - เพิ่มผู้ติดตาม (คนไทย)
33 🎭[ติ๊กต๊อก] เพิ่มติดตาม (คนไทย) 3,000.00 50 500
🎭ติ๊กต๊อก (TikTok) - เพิ่มผู้ติดตาม (ต่างชาติ)
29 🎭[ติ๊กต๊อก] เพิ่มติดตาม (ต่างชาติ) 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛★ ไม่มีประกันงาน 200.00 10 15000
30 🎭[ติ๊กต๊อก] เพิ่มติดตาม (ต่างชาติ) 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 250.00 10 100000
🎭ติ๊กต๊อก (TikTok) - เพิ่มวิวคนดู
27 🎭[ติ๊กต๊อก] เพิ่มวิว 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛★ ไม่มีประกันงาน 50.00 100 20000000
28 🎭[ติ๊กต๊อก] เพิ่มวิว〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 80.00 1000 7000000
90 🎭[ติ๊กต๊อก] เพิ่มวิว〚 เซิฟเวอร์ 3 〛เริ่มต่ำ 85.00 100 5000000
🎭ติ๊กต๊อก (TikTok) - เพิ่มหัวใจ (คนไทย)
104 🎭[ติ๊กต๊อก] กดหัวใจ คนไทย 3,000.00 50 500
🎭ติ๊กต๊อก (TikTok) - เพิ่มหัวใจ (ต่างชาติ)
31 🎭[ติ๊กต๊อก] กดหัวใจ 〚 เซิฟเวอร์ 1 〛★ ไม่มีประกันงาน 110.00 10 900
32 🎭[ติ๊กต๊อก] กดหัวใจ 〚 เซิฟเวอร์ 2 〛 200.00 100 10000
============================
39 คั่นหน้า ห้ามสั่ง 9,999,999.00 1 1
🌎เพิ่มทราฟฟิคคนเข้าเว็บ
51 เพิ่มทราฟฟิคคนเข้าเว็บ (คละประเทศ) 90.00 500 100000
52 เพิ่มทราฟฟิคคนเข้าเว็บ (จากไทย) 100.00 500 100000
============================
53 คั่นหน้า ห้ามสั่ง 9,999,999.00 1 1
❇️ LINE@ / LINE OA - เพิ่มติดตาม
87 Line@ เพิ่มติดตาม คนไทย 2,250.00 100 5000
สมัครสมาชิกตัวแทน
101 สมัคร VIP เรทตัวแทน 500.00 1 1
Reseller
100 XD1145 250.00 50000 1000000
งานอื่นๆ
54 test ระบบ ห้ามสั่ง ไม่คืนเงิน 100.00 1 1000