ข้อตกลงการใช้งานกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของลิ้งค์ และจำนวน ก่อนสั่งงานทุกครั้ง
 

  สำคัญ:หากต้องการสั่งลิ้งค์เดิมในงานเดิม ต้องรอให้งานแรกเสร็จหรือได้จำนวนครบถ้วนก่อน หากสั่งซ้อนกันระบบจะขึ้น

เพียงงานเดียว และการสั่งงานต้องรอให้ยอดธรรมชาตินิ่งก่อน เพราะระบบจะนับจากยอดเริ่ม บวกกับยอดสั่งงานเท่านั้น


 สำคัญ: ท่านต้องเปิดบัญชี หรือโพส เป็นสาธารณะก่อนสั่งงานทุกครั้ง มิฉะนั้นยอดจะไม่ขึ้น

และทำให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

  สำคัญ: การเคลม จะสามารถเคลมได้ กรณีที่ยอดปัจจุบันไม่ต่ำกว่ายอดเริ่มของหมายเลขออเดอร์นั้นๆ 

(หากต่ำกว่ามักพบว่ามีการปั๊มจากที่อื่น) และการเคลมจะเคลมได้ถึงยอดจบงานตามหมายเลขออเดอร์นั้นๆ


  สำคัญ: การยกเลิกเงิน จะทำได้ในกรณที่ระบบมีปัญหา ติดอัพเดตเท่านั้น หากกรอกลิ้งค์ผิด เลือกงานผิด
ระบุข้อมูลใดๆ ผิด ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกรณี


: ทั่วไป :  

ข้อตกลงการใช้งาน เป็นการกำหนดข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ระหว่าง BullLike และผู้สั่งซื้อ

เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานในระบบ หมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและได้ทำความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว ทาง BullLike ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบของการสูญเสีย หรือเสียหายใดๆก็ตาม จากการสั่งงานของท่าน

โดยการกดสั่งซื้องานกับทาง BullLike ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือว่าผู้สั่งซื้อได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม

ทาง BullLike อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาของแต่ละงาน โดยขอสงวนสิทธิ์การแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดตรวจสอบค่าบริการก่อนการทำรายการทุกครั้ง

ทาง BullLike ไม่สามารถการันตรีระยะเวลาเริ่มงานหรือเสร็จงานให้เป็นไปตามรายละเอียดของงานได้ เนื่องจากการปรับปรุงระบบต่างๆ ของสื่อโซเชี่ยลมีเดียที่ท่านใช้งานอยู่

ระยะเวลาในกล่องคำอธิบายงาน เป็นเพียงระยะเวลาประมาณการเท่านั้น มิได้หมายความว่าจะสามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้หากเลยระยะเวลาดังกล่าว

BullLike อาจทำการยกเลิกปิดบัญชีของท่านกรณีที่ไม่มีการลงชื่อเข้าสู่ระบบมานานกว่า 90 วัน

ทาง BullLike จะดำเนินการระงับบัญชีของท่านทันทีหากมีการตรวจพบว่าพยายามฉ้อโกง หรือทำรายการโอนเท็จ และนั่นจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้อย่างถาวร

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกงานกรณีที่พยายามสร้างข่าวปลอม หรือมีหลอกประชาชนให้เข้าใจในสิ่งที่ผิด หรือพยายามฉ้อโกงต่างๆ
: คำสงวนสิทธิ์ : 

ทาง BullLike จะไม่รับผิดชอบใดๆกับการถูกปิดบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของคุณหรือการถูกลบรูป ลิ้งค์ ข้อความต่างๆ
 ต่อการใช้งานต่างๆในระบบเว็บไซต์ของเรา: ระบบสร้างรายได้ :

ค่าคอมมิชชันที่คุณได้รับจากโปรแกรมการแนะนำจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นในอัตรา 5% จากเงินฝากผู้แนะนำของคุณ


ทาง Bulllike จะตรวจสอบบัญชีที่ซ้ำกันหรือทำการสร้างบัญชีปลอม และจะไม่จ่ายโบนัสอ้างอิงในบัญชีเหล่านี้ และจะระงับบัญชีดังกล่าว

คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่นสำหรับการหาลูกค้าใหม่เท่านั้น

ทาง Bulllike ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของระบบสร้างรายได้จากผู้แนะนำ เมื่อใดก็ได้เนื่องจากสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงจากการฉ้อโกง หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเกี่ยวข้อง 

: นโยบายการคืนเงิน :

ท่านเป็นผู้ตัดสินใจในการเติมเงินเข้าสู่ระบบ และยอดเงินเหล่านั้นจะไม่สามารถถอนคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ได้
โดยที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบยอดเงินคงเหลือนั้นๆ ซึ่งไม่มีกำหนดวันหมดอายุ

การทำรายการยกเลิกคืนเงินเมื่อระบบมีความผิดปกติ จะยกเลิกออเดอร์และคืนเงินกลับเข้าสู่ยอดคงเหลือเท่านั้น
ขอสงวานสิทธิ์การรับเงินโอนคืนทั้งทางบัญชีธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม

การทำรายการผิดพลาดไม่ว่ากรอกลิ้งค์ผิด หรือกรอกจำนวนผิด จะไม่มีการยกเลิกออเดอร์และคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

หากพบว่าท่านพยายามฉ้อโกงไม่ว่าวิธีการใดๆก็ตาม ทางเราจะระงับบัญชีของท่าน และไม่มีการคืนยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์

หากสั่งงานลิ้งค์ซ้ำกัน โดยที่งานเดิมยังทำงานไม่เสร็จสิ้น ท่านจะได้รับยอดไม่ครบถ้วน ซึ่งเราสงวนสิทธิ์การยกเลิกออเดอร์ใดๆก็ตาม และจะไม่มีการคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบ

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของลิ้งค์ จำนวน และการเปิดบัญชีหรือโพสต่างๆ เป็นสาธารณะการสั่งงาน หากระบบไม่สามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ถือว่าทำงานสมบูรณ์ และจะไม่มีการยกเลิกออเดอร์ หรือคืนเงินกลับเข้าสู๋ระบบ
: นโยบายความเป็นส่วนตัว : 


นโยบายนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
รวมถึงจะไม่นำการสั่งซื้อของท่านไปรีวิว ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม

เราจะไม่ขายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณให้กับผู้อื่น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
© 2013-2020 Bulllike