ทั่วไป
นโยบายการใช้งานระบบ
นโยบายการคืนเงิน

ข้อตกลงการใช้งาน : หมวดทั่วไป

การยอมรับสิทธิ์
ข้อตกลงการใช้งาน เป็นการกำหนดข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ระหว่าง BullLike และผู้สั่งซื้อ เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานในระบบ หมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและได้ทำความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว ทาง BullLike ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบของการสูญเสีย หรือเสียหายใดๆก็ตาม จากการสั่งงานของท่าน เมื่อท่านกดสั่งซื้องานกับทาง BullLike ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและข้อตกลงในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือว่าผู้สั่งซื้อได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม

การยกเลิกการบัญชี
BullLike อาจทำการยกเลิกปิดบัญชีของท่านกรณีที่ไม่มีการลงชื่อเข้าสู่ระบบมานานกว่า 90 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การฉ้อโกง
BullLike จะดำเนินการระงับบัญชีของท่านทันทีหากมีการตรวจพบว่าพยายามฉ้อโกง หรือทำรายการโอนเท็จ และนั่นจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้อย่างถาวร

คำสงวนสิทธิ์
ทาง BullLike จะไม่รับผิดชอบใดๆกับการถูกปิดบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของคุณหรือการถูกลบรูป ลิ้งค์ ข้อความต่างๆต่อการใช้งานต่างๆในระบบเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงจะไม่นำการสั่งซื้อของท่านไปรีวิว ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม เราจะไม่ขายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณให้กับผู้อื่น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย

ข้อตกลงการใช้งาน : หมวดการใช้งานระบบ

• หากต้องการสั่งลิ้งค์เดิมในงานเดิม ต้องรอให้งานแรกเสร็จหรือได้จำนวนครบถ้วนก่อน หากสั่งซ้อนกันระบบจะขึ้นเพียงงานเดียว ทำให้ท่านอาจสูญเงินในการสั่งงานซ้อนโดยเปล่าประโยชน์
• การสั่งงานต้องรอให้ยอดธรรมชาตินิ่งก่อน เพราะระบบจะนับจากยอดเริ่ม บวกกับยอดสั่งงานเท่านั้น
• ท่านต้องเปิดบัญชี หรือโพส เป็นสาธารณะก่อนสั่งงานทุกครั้ง มิฉะนั้นยอดจะไม่ขึ้นและทำให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์
• การเคลมยอดลด จะสามารถเคลมได้ กรณีที่ยอดปัจจุบันไม่ต่ำกว่ายอดเริ่มของหมายเลขออเดอร์นั้นๆ (หากต่ำกว่ามักพบว่ามีการปั๊มจากที่อื่น) และการเคลมจะเคลมได้ถึงยอดจบงานตามหมายเลขออเดอร์นั้นๆ
• การยกเลิกงาน จะทำได้ในกรณที่ระบบมีปัญหาหรือมีความล่าช้าจากการปรับเท่านั้น หากกรอกลิ้งค์ผิด เลือกหรืองานผิดหรือระบุข้อมูลใดๆ ผิด จะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกรณี
• การใช้งานระบบสร้างรายได้ ทาง Bulllike จะมีตรวจสอบบัญชีที่ซ้ำกันหรือทำการสร้างบัญชีปลอมในเครือข่ายเดียวกัน หรือพบการพยายามฉ้อโกงวิธีการใดๆก็ตาม เพื่อเป็นการปั่นยอดคอมมิชชั่น โดยทาง Bulllike จะไม่จ่ายโบนัสอ้างอิงในบัญชีเหล่านี้ และจะระงับบัญชีดังกล่าว

ข้อตกลงการใช้งาน : นโยบายการคืนเงิน

- ท่านเป็นผู้ตัดสินใจในการเติมเงินเข้าสู่ระบบ และยอดเงินเหล่านั้นจะไม่สามารถถอนคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ได้โดยที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบยอดเงินคงเหลือนั้นๆ ซึ่งไม่มีกำหนดวันหมดอายุ
- การทำรายการยกเลิกคืนเงินเมื่อระบบมีความผิดปกติ จะยกเลิกออเดอร์และคืนเงินกลับเข้าสู่ยอดคงเหลือเท่านั้น ขอสงวานสิทธิ์การรับเงินโอนคืนทั้งทางบัญชีธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม
- การทำรายการผิดพลาดไม่ว่ากรอกลิ้งค์ผิด หรือกรอกจำนวนผิด จะไม่มีการยกเลิกออเดอร์และคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
- หากพบว่าท่านพยายามฉ้อโกงไม่ว่าวิธีการใดๆก็ตาม ทางเราจะระงับบัญชีของท่าน และไม่มีการคืนยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์
- หากสั่งงานลิ้งค์ซ้ำกัน โดยที่งานเดิมยังทำงานไม่เสร็จสิ้น ท่านจะได้รับยอดไม่ครบถ้วน ซึ่งเราสงวนสิทธิ์การยกเลิกออเดอร์ใดๆก็ตาม และจะไม่มีการคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบ
- โปรดตรวจสอบความถูกต้องของลิ้งค์ จำนวน และการเปิดบัญชีหรือโพสต่างๆ เป็นสาธารณะการสั่งงาน หากระบบไม่สามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ถือว่าทำงานสมบูรณ์ และจะไม่มีการยกเลิกออเดอร์ หรือคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบ